[TWITTER] 120331 Cập nhật twitter Yoochun và Junsu


Quá trình…  pic.twitter.com/FS1aZIRD

Đột nhiên… nhớ tới bạn…pic.twitter.com/oKMlkgpP

Một tấm ảnh chụp cùng  Jungjae tại quán cà phê! Chập tối tự do… Thật tuyệt~ pic.twitter.com/jyNulPU6

@yoonphantom đã lâu rồi không được hội họp với hyung haha hẹn gặp lại anh ngày mai, hyung~^^

“Tôi hy vọng mình là cái gương của mẹ… Bởi vì bà ấy sẽ nhìn tôi… Bởi vì bà ấy sẽ trò chuyện cùng tôi…” những ca từ này, thực… Dường như bạn có thể nghe thấy mọi thứ trong tim Rudolph… Tôi thích ca khúc này nhất…

Mẹ ơi, hãy nghe con….làm ơn giúp con… Seungdae Hyung rất lâm ly bi đát ở đoạn này, anh ấy thực sự rất giỏi*^^

Credit: @6002themicky, @1215thexiahtic

E-trans: @nayoungie86, rachui@sharingyoochun, @0101jyunshyu

Cap pic: JYJ3

V-trans: @DBSKinfo

Take out with full credits!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s