Archive | April 2012

[PIC] 120428 Yunho kí tặng fan


Một fan đã gặp Yunho tại sân bay Incheon hôm 27/4 và được anh ấy kí tặng

 ” Chúa ban phước lành cho bạn ~ “

Source : @rain_0805

Via : @_dorfy, fenniah@forums.allkpop

Shared by: DBSKinfo