[NEWS] 120618 Suzie Mathers của Vở Nhạc kịch ‘Wicked’ đã Nhắc đến Kim Junsu trong Buổi phỏng vấn của Cô


20120621-132730.jpg

Q: Kim Junsu là một trong những ngôi sao hàng đầu tại Hàn Quốc trong lĩnh vực nhạc kịch. Bạn có biết điều gì về anh ấy trước đó không?

A: Tôi thực sự không hề biết gì anh ấy trước buổi biểu diễn (,) nhưng khi Kim Junsu tweet tấm hình chụp với tôi lên Twitter, tôi ngay lập tức đã được 500 fan follow. Vì vậy, tôi đã lên Youtube để tìm những video về anh ấy và tôi nghĩ rằng anh ấy thật tuyệt vời.

[Lược bỏ những phần không liên quan]

Translated By: mandragore of JYJ3
Korean to Chinese Translation: Josie真喵喵Weibo via Junsoo Baidu
Vtrans: BiNim CTV @ DBSKinfo
Shared By: JYJ3 + DBSKinfo
Take out with full credits!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s