Archive | July 2012

[INFO] 120731 TVXQ trên các bảng xếp hạng Oricon


TONE LIVE DVD đứng đầu bảng xếp hạng DVD hàng tuần của Oricon với 150,559 bản được bán ra trong tuần

Ngoài ra đĩa dạng Blu-ray của TONE LIVE DVD~ cũng xấp thứ 3 trên bảng xếp hạng hàng tuần các đĩa dạng Blu-Ray của Oricon với  16,734 bản được bán ra trong tuần

Điều đó có nghĩa TONE LIVE DVD đã được bán ra 167,239 bản trong tuần này

Continue reading

[TWITTER] 120731 Cập nhật twitter Jaejoong


Nếu các bạn để lại cho tôi quá nhiều kẹo như thế này vì chúng tốt cho cổ họng tôi, thì có lẽ tôi sẽ biến thành con lợn và chết mất.

Người Nhện Tak 

Đạo diễn Oh luôn khiến chúng tôi lẫn lộn vì gọi chúng tôi là Young Tak, Kyung Hui, Kyung Rae..

Credit: @mjjeje

E-trans and shared by: dongbangdata.net

V-trans: B @DBSKinfo

Take out with full credits!