[TRANS] 120701-02 Cập nhật twitter Choi Himchan


Bạn của tôi!! Cậu làm tốt lắm!! Rất tuyệt! Đẹp trai 😉 haha http://pic.twitter.com/ZHtFKAMV

Cho dù KimJae bị chụp rất lạ, chúng tôi thừa nhận lẫn nhau, vậy nên…:) Bạn tôi, người dẹp hết mọi thứ sang một bên và cho tôi tất cả mỗi khi có chuyện gì đó liên quan đến tôi. Hôm nay, vì tôi, (cậu ấy) xem Dr.Jin khi nó đang chiếu giữa chừng…hehe. Yêu cậu rất nhiều! Tha thứ cho tôi nhé ^^ @mjjeje http://pic.twitter.com/EFnBMxIY

T/N: Himchan luôn gọi Jaejoong là “KimJae” ~

Source: @gentlechan
Translated by:
 126×204, _alovelikewar
Shared By: JYJ3
V-translated by: D @DBSKinfo
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s