[INFO] 120711 ANDROID đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn hàng ngày của Oricon trong ngày thứ 2 liên tiếp


ANDROID đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn hàng ngày của Oricon trong ngày thứ 2 liên tiếp với 22,365 bản

Với việc vượt qua mốc 100,000 bản ( 120, 915 bản) trong 2 ngày, ANDROID sẽ nhận được giải Vàng từ RIAJ

Credit: @tvxqhub , juzzwannaknow fenniah @ hallyu8

Shared by: tvxqupdates

V-trans: B @DBSKinfo

TAKE OUT WITH FULL CREDITS!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s