[TRANS] 120713 Music Station tweet về Yunho


Yunho từ Tohoshinki đã nói rằng anh ấy muốn đi cắm trại và đồ nướng.
Ngay cả khi họ quá bận rộn để đi cắm trại thực sự
anh ấy muốn ngủ trong lều ngay cả khi đang ở  sân thượng của chỗ làm việc để tận hưởng khí trời. (bầu không khí ngoài trời)

Source: @MST_com
Translated by: CTVXQstaff_Yumirin125 @ ContinueTVXQ.com
Distributed by: ContinueTVXQ.com

V-trans: IAM ctv@DBSKinfo

Shared by: DBSKinfo

TAKE OUT WITH FULL CREDITS!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s