[INFO] 120717 Sự kiện “Cảm ơn” của Gmarket


Photobucket

 

Sự kiện sẽ bắt đầu tứ 18/7 tới 22/7.
Mua…
1. Túi  JYJ NII (21 cm x 15.5 cm)
2. Túi đựng thẻ JYJ NII (10 cm x 7.5 cm)
3. Cả túi và túi đựng thẻ đều nhận được cơ hội thắng áo thun NII có chữ kí của JYJ


 Túi

Túi đựng thẻ

 

 

Credit: , @ayanojyj
Shared By: JYJ3 , DBSKinfo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s