[NEWS] 120717 Kim Jae Joong quyên tặng 15 tấn gạo túi


Kim Jae Joong gần đây đã trợ giúp các trẻ em chết đói.

Vào ngày 17/07, C-JeS Entertainment nói rằng Kim đã quyên góp 15.68 tấn gạo túi từ the Dreame tới 50 trẻ em trong ngày 16/07.

Rất nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới đã gửi vòng hoa kèm gạo túi để ủng hộ Kim khi anh tham gia họp báo cho bộ phim Dr. Jin của MBC vào tháng 5. Kim đã quyên góp 8 tấn gạo trong số 23.68 tấn gạo vào tháng 06.

Theo the Dreame, Kim đã quyết định trợ giúp cho 50 trẻ em và quyên góp gạp túi cho chúng trong một thời gian dài.

Kim đã quyên góp 20kg gạo mỗi tháng, bắt đầu từ tháng mưới năm ngoái cho 29 đứa trẻ. Anh sẽ tiếp tục quyên góp lượng gạo tương đương mỗi tháng cho tổng sô 50 trẻ em, sau khi 21 em trong 17 tháng.

Những đứa trẻ này được chọn trong số 141 em, những em được giới thiệu từ 2000 trung tâm trẻ em trong toàn nước.

Kim hiẹn tại đang xuất hiện trong bộ phim cuối tuần của MBC Dr. Jin trong vai Kim Kyung Tak.

source: Starnews
credit: en.korea
V-Trans: S @DBSKinfo
Shared by: DBSKinfo
Please take out with full credits!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s