[TRANS] 120729 Biên kịch “Dr. Jin” tweet về Kyung Tak


 

 Ahh…Cả 2 phân đoạn quan trọng của bộ phim đều bị cắt…Đêm qua chúng tôi cũng rất ngạc nhiên ㅜㅜ Có lẽ có vài lý do không thể tránh khỏi…hay cắt những phân đoạn này sẽ không gây ra vấn đề gì, nhưng tôi thấy rất tiếc cho nhân vật Kyung Tak… Tôi thấy buồn khi xem bộ phim…

Credit: eggegg88_
English Translation: g.fanns of JYJ3
Korean to Chinese Translation: 爱玛宝贝@Weibo
Shared By: JYJ3

V-trans: B @DBSKinfo

Take out with full credits!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s