[INFO] 120731 TVXQ trên các bảng xếp hạng Oricon


TONE LIVE DVD đứng đầu bảng xếp hạng DVD hàng tuần của Oricon với 150,559 bản được bán ra trong tuần

Ngoài ra đĩa dạng Blu-ray của TONE LIVE DVD~ cũng xấp thứ 3 trên bảng xếp hạng hàng tuần các đĩa dạng Blu-Ray của Oricon với  16,734 bản được bán ra trong tuần

Điều đó có nghĩa TONE LIVE DVD đã được bán ra 167,239 bản trong tuần này

TONE LIVE DVD cũng đứng đầu bảng xếp hạng chung hàng tuần cho DVD và bảng xếp hạng DVD âm nhạc của Oricon

Sau 3 tuần, ANDROID xếp thứ 18 với 169,514 bản được bán ra

Oricon tiết lộ xếp hạng nửa đầu năm 2012

STILL  xếp thứ 23  với 160,791 bản được bán ra

Credit: oricon.co.jp , ctvxq

Shared by: TVXQupdates, DBSKinfo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s