[TWITTER] 120731 Cập nhật twitter Jaejoong


Nếu các bạn để lại cho tôi quá nhiều kẹo như thế này vì chúng tốt cho cổ họng tôi, thì có lẽ tôi sẽ biến thành con lợn và chết mất.

Người Nhện Tak 

Đạo diễn Oh luôn khiến chúng tôi lẫn lộn vì gọi chúng tôi là Young Tak, Kyung Hui, Kyung Rae..

Credit: @mjjeje

E-trans and shared by: dongbangdata.net

V-trans: B @DBSKinfo

Take out with full credits!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s