[TRANS] 120801 Quản lý của Yoochun và Beyondmonica tweet


Quản lý của Yoochun:

“Một cách tích cực ^^ Đó là sự khởi đầu mới”

 

Beyondmonica:

Anh ấy nhờ tôi nói với các bạn rằng anh ấy biết ơn tất cả mọi người, và anh ấy yêu các bạn. Yêu hay ghét không tùy thuộc vào sự hiện diện hay vắng mặt. Dù không ở đây nữa, anh ấy vẫn muốn nói xin chào, và lời hứa heart-to-heart vẫn vẹn nguyên như cũ…vì vậy sự tồn tại ban đầu của các bạn (các bạn và anh ấy) và giá trị sẽ không hề thay đổi. Anh ấy đã nói vậy…

Credit@mykim3130, @beyondmonica

E-trans: @ayano_jyj, @the_little_pear

V-trans: D & B @DBSKinfo

Take out with full credits!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s