[TWITTER] 120801 Cập nhật tweet cuối của Yoochun trước khi bỏ tài khoản @6002theMicky


“Tôi rất biết ơn (tất cả các fan) vì đã luôn ủng hộ và yêu mến tôi. Trong tương lai, tôi muốn gặp các bạn thông qua các hoạt động âm nhạc, diễn xuất và các hoạt động có ý nghĩa khác…^^ Một lần nữa, từ tận đáy lòng, tôi rất biết ơn và yêu quý các bạn!!♥^^

Credit: @6002theMicky

Cap by: sharingyoochun.net

E-trans: tohosomnia

V-trans: B @DBSKinfo

Take out with full credits!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s