[INFO] 120803 DVD sự kiện fanclub Bigeast 2012 “THE MISSION” của THSK sẽ được phát hành vào 19/9


Trang chủ Bigeast đã đăng thông tin DVD sự kiện fanclub Bigeast 2012 “THE MISSION” của THSK  sẽ được bán giới hạn trên cửa hàng chính thức của Bigeast.

Source: Bigeast Official website , ContinueTVXQ.com

Translated by: CTVXQstaff_erene_kidman @ContinueTVXQ.com

Distributed by: ContinueTVXQ.com

V-trans: B @DBSKinfo

Take out with full credits!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s