[TWITTER] 120803~02 Cập nhật twitter Jaejoong


Ngày 02/08/2012:

Tôi đã 2 ngày không ngủ.. Đây là thật, không phải diễn xuất.

Toàn cảnh thứ 2

Ngày 03/08/2012:

bây giờ là thời gian cơ thể đau đớn nhất, nhưng lại là lúc bầu trời đẹp nhất

Credit: mjjeje
Translated By: theyoungestmin, @ohmyjunsu
Shared By: JYJ31 + 2

V-trans: B @DBSKinfo

Take out with full credits!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s