[TRANS] 120805 Đạo diễn sân khấu và MC tweet về HoMin


 

reiji_shiratori: Tôi đã gặp 2 chàng trai lần đầu tiên hồi sự kiện Kobe, lại một lần nữa cảm thấy rằng họ đặc biệt với mình!
minsil323: Tôi cũng cùng ý kiến giống anh

[Chú ý]
‘reiji_shiratori’ là đạo diễn sân khấu cho TONE, The Mission và SMTown.
‘minsil323’ là MC cho The Mission.

Credit: reiji_shiratori, minsil323

E-trans: lisaliolisalio

V-trans: IAM CTV@DBSKinfo

Shared by: DBSKinfo

Take out with full credits!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s