[NEWS/INFO] 120807 C-JeS Official Update: Xia Asia Tour tại Hồng Kông được xác nhận


Xin chào,

Lịch trình concert tại Hồng Kông của Junsu ( XIA )đã được xác nhận.
Ngày tổ chức : 26 tháng 8 năm 2012 (chủ nhật) lúc 8 giờ 15 tối.
Địa điểm : Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông (http://www.hkcec.com/)
Thông tin bán vé sẽ được liên tục cập nhật.
* Sẽ bị coi là mua / bán vé trực tuyến bất hợp pháp nếu không có thông báo của C-Jes entertainment trên trang web chính thức và facebook chính thức.
Cảm ơn các bạn.

Credit : C-JeS
Vtrans: vjt94 CTV@DBSKinfo

Take out with full credits!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s