[INFO] 120827 TONE DVD xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng hàng ngày mục DVD âm nhạc của Oricon


 

Sau 1 tháng phát hành, hôm 27/8/2012, TONE DVD đã xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng hàng ngày mục DVD âm nhạc của Oricon!

Các bạn có thể mua ver Nhật và Hàn tại Đây.

Source: Oricon Japan, ContinueTVXQ.com
Shared by: DBSKinfo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s