[TRANS] 120908 Junsu – Jung Gun Young Twitter


 

Junsu & nhóm vũ công chụp ở Mexico hôm qua trước khi tới Brazil

tình bạn 8 năm… Nhẹ nhàng và khiêm tốn đặt tay của 1 người bình thường lên  vai của 1 người nổi tiếng..^^*

Source: zerotic0124
Translation by: toneinheaven5

V-trans: B @DBSKinfo
Shared by: DBSKnights, DBSKinfo

Take out with full credits!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s