[TRANS] 120912 Lời nhắn của TVXQ! từ trang chủ


Xin chào~ Chúng tôi là TVXQ!

[Từ. U-Know] 

Gửi tới những ai đã tới hôm nay, tôi muốn cảm ơn các bạn, tôi rất cảm động~
Các bạn đã tiếp cho tôi sức mạnh. Cũng khá lâu rồi chúng tôi mới cùng các fan, tôi thấy thật tốt khi có được bầu không khí tuyệt vời như thế này.
[Từ. MAX] 

Chúng tôi đã trở thành các vị thần trong “Gods of Victory kkk

Source: [Official Website]
Translation Credits: iownjaejoong@tohosomnia.net

V-trans: IAM CTV@DBSKinfo
Shared by:
tohosomnia.net, DBSkinfo

Take out with full credits!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s