[VIDEO] 120913 Phỏng vấn Jeri Slaughter – Tarantallegra – “XIA Junsu 1st World Tour in LA”


Biên đạo múa của Tarantallegra – Jeri Slaughter chia sẻ những suy nghĩ của mình về concert của Junsu tại LA và những bí mật khi quay MV. Shhh!

Ghi chú: Video này được quay bởi Heart Hallyu, phương tiện truyền thông được phép truyền thông cho concert của  Junsu tại Hollywood Palladium, Los Angeles

Credit: , JYJ3

Shared by: DBSKinfo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s