[TRANS] 120918 Cập nhật twitter JaeSu


Jaejoong: Junsu-hyung~ Em là fan của anh~~

Junsu: Chính xác thì…bạn đang sợ hãi điều gì…

Source: @mjjeje, @1215thexiahtic
E-trans: AllRiseXiahtic
V-trans: D @DBSKinfo
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s