[TWITTER] 121010 Jaejoong’s update


Tôi đang viết một bài hát, nhưng vì kết thúc của cá khúc Gangnam Style chưa được viết…Tôi đã lấy giai điệu của  Gangnam Style vào phần hướng dẫn vui, nên giờ tôi không thể rời nó..ㅜ ㅎㅎ Ah nghiêm túc đóㅎ

Tôi muốn gặp tất cả các bạn! Tôi còn ngu ngốc nghĩ rằng sẽ ổn thôi, nhưng trái tim tôi không hề ổn, tôi có những tính toán trong đầu trong khi trái tim lại có những suy nghĩ sâu sa hơn. Đó là lý do tại sao tôi không thể quên (T.T)

Và chân tôi vẫn ‘dong dong gu reu gi’, ikki obuki? Tôi nhớ các bạn! 

bản dịch khác: Và tôi vẫn bước đi, tôi thực sự muốn gặpt!

p/s: bản thân người dịch câu này ra tiếng anh cũng không hiểu rõ ý Jaejoong muốn nói

Source: @mjjeje
E-Trans: @hellyryther + @allrisexiahtic + @shinkipeia + yunjaery
V-Trans: S @DBSKinfo
Shared by: DBSKinfo
Please take out with full credits!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s