[VIDEO] 121012 JYJ quyên góp cứu trợ lũ lụt tại Thái Lan


Tin tốt từ tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới tại Thái Lan! Những trẻ em trong đợt lũ lụt vừa qua tại Thái Lan đã được tới trường và cung cấp những vật dụng câng thiết nhờ có sự quyên góp của  JYJ. JYJ đã giúp họ cười:)

credit: JYJ Facebook
Shared by: DBSKinfo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s