[TRANS] Nhật kí của Changmin năm 11 tuổi.


Nhật kí của Changmin năm 11 tuổi

Chủ Nhật, 11 tháng 7 năm 1999;

Tiêu đề: Học!

Tôi ghét phải học, ghét rất ghét!

Tại sao lại có những thứ được gọi là học hành như vậy cơ chứ?~

Thật không hiểu nổi~

Liệu có đất nước nào không cần phải học không?

—-

Comment (chữ màu đỏ): Tất nhiên là không có đất nước nào như vậy rồi!

Cre: @yunhosan

V-trans by Sujin @ T-ad DBSKInfo

Shared by DBSKInfo

Take out with full credits!

2 thoughts on “[TRANS] Nhật kí của Changmin năm 11 tuổi.

  1. Pingback: [Trans] Nhật kí của Changmin năm 11 tuổi | [W]Shipper

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s