[INFO] 121214 Baidu Bar của Jaejoong đã vượt qua con số 150000 thành viên


6 tháng trước, Jaejoong đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên vượt qua con số 100.000 fan trên Baidu (link). Hôm nay, anh ấy đã thu hút được nhiều fan hơn nữa:

Lượng fan đã lên tới con số: 152.604 fan

Source: hero在中吧
Shared by: PrinceJJ + DBSKinfo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s