[TWITTER] 121219 JaeSu’s Twitter Update


JAEJOONG tweet:

[TRANS] Tôi tới nhầm địa điểm để bỏ phiếu… Rút cục thi tôi cũng đã bỏ phiếu… ㅜ

[TRANS] Oh woo oh my god

JUNSU tweet:

[TRANS] Tôi đã bỏ phiếu^^ Vẫn còn 1tiếng nữa…Vì tương lai của đất nước…mọi người hãy đi bỏ phiếu nhé

p/s: Hôm 19/12, Yunho cũng đã đi bầu cử tổng thống

Credit: @1215thexiahtic + @bornfreeonekiss

V-trans: @DBSKinfo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s