[TRANS] 130213 JYJ Magazine: The Story of 1000 Days – Mong ước của Yoochun


Thay vì 1 điều ước đặc biệt cho năm mới, tôi chỉ đơn giản muốn mùa đông này không quá lạnh. Vì phải quay phim, tôi nghĩ là mình sẽ phải quay ngoài trời đến hết tháng 1 năm 2013 vì thế tôi mong mình có thể vượt qua được giá lạnh.

 

JYJ Magazine: The Story of 1000 Days – Mong ước của Jaejoong 

JYJ Magazine: The Story of 1000 Days – Mong ước của Junsu

Translated by: Sheena (@parksheena6004)
Shared by: JYJ3
Vtrans: vjt94@DBSKinfo

2 thoughts on “[TRANS] 130213 JYJ Magazine: The Story of 1000 Days – Mong ước của Yoochun

  1. Pingback: [TRANS] 130213 JYJ Magazine: The Story of 1000 Days – Mong ước của Junsu | DBSKinfo

  2. Pingback: [TRANS] 130203 Jaejoong in JYJ Magazine, Part 1 – Kế hoạch trong năm mới này | DBSKinfo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s