[TRANS] 130415 Letter from JYJ (YEP!Seoul)


JYJ Letter – YEP Seoul

Các bạn đang làm việc tốt chứ?
Chúng tôi là…Các bạn biết chúng tôi rồi phải không?

Hãy trao cho chúng tôi tình yêu của các bạn, chúng tôi sẽ tiếp tục bước tiếp về phía trước.
Hãy tin tưởng ở chúng tôi, chờ đợi chúng tôi nhé, cảm ơn các bạn.

JJ – Có rất nhiều điều mà tôi muốn nói với các bạn.
YC – Từ giờ chúng tôi có thể nói trực tiếp qua đây được rồi.
JS – Chỉ nghĩ về nó thôi mà ngực tôi đã ngập tràn hạnh phúc rồi.

Mục tiêu cho tương lai của chúng tôi là được cùng nhau bước tiếp trên con đường này với tất cả các bạn.
Chúng tôi thực sự muốn sớm gặp lại các bạn.

Sẽ sớm thôi.
Với tất cả tỉnh yêu của chúng ta.

Junsu – Yoochun – Jaejoong

Note: Đây là bức thư đính kèm trong hộp bưu phẩm gửi đến YEP!Seoul.

Credit: @p_moca
Translated by: Helly of JYJ3
Vtrans: vjt94@DBSKinfo

Shared by: JYJ3 + DBSKinfo

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s