[INFO] 130423 JYJ được phong danh hiệu “Công dân danh dự của đảo Jeju” bởi những đóng góp của họ cho chiến dịch quốc tế – 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới


2012120609194759573_1

Chính quyền đảo Jeju đã phong danh hiệu cho JYJ (Kim Jaejoong, Park Yuchun, Kim Junsu) là Những công dân danh dự của đảo Jeju vì những đóng góp của họ cho chiến dịch quốc tế 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Vào ngày 23 tháng 4, Hội đồng tự quản đặc biệt tỉnh Jeju trực thuộc ban quản lí chính phủ và nội vụ (chủ tịch Kim Yongbeom) đã thông qua danh sách công dân danh dự.

22 nhà báo, 22 công chức ngành giáo dục, 40 công ty, 17 đài truyền hình, 6 đại diện bên tài chính, 40 quan chức chnhs phủ, 43 thành viên của tổ chức tư nhân, 7 tập đoàn, 4 luật sư và 5 người khác đã được chọn là những người có đóng góp.

Source: Nate
Translated By: Ruby of JYJ3
Shared By: JYJ3 + DBSKinfo
Vtrans: vjt94@DBSKinfo

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s