[FOR OT5] Changmin và khăn OT5 tại concert.


Changmin đã cầm và đọc chiếc khăn đỏ với dòng chữ TVXQ & Cassiopeia ở mặt trước và tên cả năm người ở mặt sau.

bqghiuvcmamqmnlbqletvdcuaa_dvg

Source: boboyunjae

V-trans by Sujin @ DBSKInfo

Shared by boboyunjae + DBSKInfo

Take out with full credits!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s