[TRANS] 130801 KBS đưa ra phản hồi về sự xuất hiện trên truyền hình của JYJ trong tương lai


Đối với việc các fan không ngừng yêu cầu câu trả lời, KBS đã đưa ra một thông báo ngắn liên quan đến sự xuất hiện của JYJ trên TV.

Vào ngày 31 tháng 7, KBS đã viết lên trang chủ của mình rằng họ hiểu lệnh của Ủy ban công bằng thương mại lệnh cho SM Entertainment và Liên minh văn hóa và nghệ thuật nhạc Pop Hàn Quốc (KFPCAI) là để ngăn chặn hành động cản trở của họ đối với các hoạt động của JYJ.

http://i1147.photobucket.com/albums/o550/JYJThree/2013/August/63998024.jpg

Liên quan đến sự xuất hiện của JYJ trên truyền hình, KBS viết, “Điều phối viên mỗi chương trình sẽ quyết định nghệ sĩ nào được xuất hiện trong chương trình đó. Tùy thuộc vào từng chương trình mà các diễn viên hay ca sĩ sẽ được chọn tham gia.”

Từ năm 2009, JYJ đã không được xuất hiện trên KBS dưới tư cách ca sĩ trong suốt quá trình kiện tụng với SM Entertainment.

Photo Credit: NII, KBS.
Credit: enewsWorld
Vtrans: Vjt94@dbskinfo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s