[NEWS] 131002 JYJ và chủ tịch SM Ent Lee So Man sẽ gặp nhau?


Sau những vụ kiện tụng, JYJ và chủ tịch Lee So Man có thể sẽ gặp nhau trong một cuộc gặp chính thức.

18293442Ngày 2/10, Nghị sĩ đảng Dân chủ Min Byung Du đề nghị Ủy Ban Chính Sách Quốc Gia cho gọi chủ tịch SM Entertainment Lee Soo Man và JYJ với vai trò như nhân chứng tham gia một cuộc kiểm tra hành chính. Lý do đằng sau chính là để cải thiện các mối quan hệ trong nền công nghiệp giải trí.

Trở lại tháng 7, Ủy Ban Công Bằng Thương Mại đã chỉ thị cho SM Entertainment và KPCAIC chấm dứt việc can thiệp vào các hoạt động của JYJ, cản trở nhóm xuất hiện trên truyền hình.

“Một công ty giải trí lớn đã cố chế ngự các đài truyền hình cũng như các nghệ sĩ bằng tầm ảnh hưởng của họ,” Nghị sĩ Min Byung Du phát biểu. “Mục đích của cuộc kiểm tra là để làm tăng thêm sự dân chủ hóa ở những nơi như ngành giải trí.”

C-JeS Entertainment nói rằng họ vẫn chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào.

Nếu 2 bên gặp nhau thì đó sẽ là lần đầu tiên sau vụ kiện năm 2009.

Ủy Ban Chính Sách Quốc Gia sẽ đưa ra quyết định vào ngày 4/10.

*KPCAIC : Hiệp hội Âm nhạc và Nghệ thuật Hàn Quốc
Photo Credit: SM Entertainment, C-JeS Entertainment

Credit: Mwave

V-trans: B @DBSKinfo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s