[NEWS] 131208 Bộ phim đài SBS ‘Three Days’ được xác nhận sẽ lên sóng vào tháng 2 tới


1458479_434155640045893_559037091_n

Theo thông tin từ đài truyền hình, lịch chiếu dự kiến lúc đầu của “Three Days” là sau khi bộ phim đài SBS “My Lover From the Stars” kết thúc. Vì sự khác biệt trong quan điểm của đài truyền hình và nhà sản xuất, dẫn đến việc phải hoãn lại lịch chiếu. Sau khi đàm phán thì cả 2 bên đã đi đến thống nhất. “Three Days” dự kiến sẽ quay cảnh đầu tiên vào tháng 12 và lên sóng vào tháng 2 tới.

Source: 暖日呀呀
Translated by: @fourc_pyc
Shared by: JYJ3 + DBSKinfo
Vtrans: vjt94@DBSKinfo

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s