[FAN ACCOUNT] 140203 Park Yoochun quay phim ‘Three Days’ tại Incheon


Anh ấy vô cùng lịch thiệp kekeke Cứ khi nào các ajuhmma và grandpas khen anh trông đẹp trai thế nào, lịch thiệp ra sao, anh ấy lại vừa đi vừa cúi chào và cảm ơn từng người một.

Credit: @kuijung
Translated by: @Sheenathe6004
Shared by: JYJ3 + DBSKinfo
Vtrans: vjt94@DBSKinfo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s