[INFO] 140427 G.O của MBLAQ nhắc tới Kim Junsu trong một cuộc phỏng vấn


1398586250_1

Q: Cậu đã bao giờ có cơ hội đến xem phần biểu diễn nhạc kịch của JYJ Kim Junsu chưa? Cậu nghĩ gì về ‘sự khác biệt so với các thần tượng khác’ khi cậu ấy tham gia nhạc kịch?

G.O: Danh hiệu ‘Sức mạnh phòng vé’ của Kim Junsu vẫn luôn được giữ vững, đó là bởi vì anh ấy có thực lực, anh có nghĩ thế không? Tôi nghĩ danh hiệu ‘sức mạnh phòng vé’ cho nghệ sĩ sẽ biến mất nhanh chóng nếu tài năng và kỹ năng của họ không được công nhận. Tôi biết Kim Junsu đã nhận được giải thưởng Nam diễn viên nhạc kịch, nhưng nếu anh ấy không đặt được nền tảng cho các kỹ năng của mình thì chắc chắn chuyện đạt giải thưởng ấy chỉ là điều không tưởng.

[Phần không liên quan đến Kim Junsu bị lược bỏ].
Photo credit: O’nel Company.
Source: EnterMedia
Translated by: pvtse of JYJ3
Vtrans: vjt94@DBSKinfo

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s