Tag Archive | rating

[NEWS] 120329 ‘The King 2 Hearts’, ‘Rooftop Prince’ và ‘The Equator Man’: cuộc chiến tỉ lệ rating


Dừơng như sẽ có thay đổi xảy ra cho bộ phim đứng đầu trong đêm thứ 4-thứ 5.

Nếu chúng ta theo dõi số liệu thống kê do  AGB Neielson thực hiện, hôm 28/3, rating củaThe King 2 Hearts‘, Rooftop Prince’ và KBS2′sThe Equator Man‘ lần lượt là  14.5%, 11.2% và 8.1%.

Hôm 22/3, ‘The King 2 Hearts’ đạt được rating 16.5%, giảm 2%  trong tuần này.  ‘Rooftop Prince’ tuần trước đạt được 10.5% , tăng 0.7% trong tuần này, và ‘The Equator Man’ có tỉ lệ rating giống tuần trước. Continue reading